جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

0

در این مقاله می‌خواهیم به تمام سوالات‌ شما درباره چاقی و اضافه وزن سگ‌ها پاسخ دهیم. حتما توصیه‌های متفاوتی از جانب افراد مختلف درباره چاقی شگ شنیده‌اید یا مطالب متفاوتی در این باره خوانده‌اید که ممکن است شما را گیج کرده باشد. به همین خاطر ما موضوع چاقی سگ‌ها و راه‌حال کاهش وزن سگ را تنها از منظر علمی بررسی کرده‌ایم. در این مقاله بر اساس آخرین یافته‌های علم دامپزشکی از چاقی سگ‌ها صحبت می‌کنیم. اگر نگران اضافه وزن پشمالوترین عضو خانواده هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید:

تحقیقات علمی درباره چاقی سگ‌ها

 Alberto Muñoz-Prieto  و همکارانش در مجله Nature نظرات صاحبان سگ در اروپا درباره چاقی و عوامل مرتبط با چاقی در خود و سگ‌هایشان را بررسی کرده‌اند. آن‌ها همچنین عوامل اجتماعی، محیطی و اقتصادی که ممکن است منجر به چاقی در صاحبان سگ و حیوانات خانگی‌شان شود را شناسایی کرده‌اند. برخی از نتایج این مقاله بسیار جالب هستند:

  • بین ۱۹.۱ تا ۴۸.۸ درصد از صاحبان سگ گزارش دادند که خودشان اضافه وزن دارند یا چاق هستند.
  • چاقی سگ‌ها بر اساس نمودار وضعیت بدنی بین ۶ تا ۳۱.۳ درصد و بر اساس نمودار شاخص چربی بدن بین ۳۱.۸ تا ۶۹.۴ درصد گزارش شده است.
  • عوامل مشترک مرتبط با چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان عبارتند از: سن، جنسیت و نگرش صاحبان سگ به رژیم غذایی و فعالیت بدنی.
  • صاحبان سگ که چاقی را بیماری نمی‌دانستند، احتمال بیشتری داشتند که سگ‌های چاق داشته باشند.

احتمال چاقی سگ در آپارتمان‌ها بیشتر است

محققان این پژوهش اطلاعاتی درباره وضعیت بدنی، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، نگرش به چاقی و عوامل دیگر مربوط به چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان را جمع‌آوری کردند که برخی از یافته‌های این پژوهش عبارتند از:

  • صاحبان سگ که خود را چاق می‌دانستند، احتمال بیشتری داشت که سگ‌هایشان هم چاق باشند.
  • صاحبان سگ که فعالیت بدنی را برای خود و سگ‌هایشان مفید می‌دانستند، احتمال کمتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند.
  • صاحبان سگ که تغذیه سالم را برای خود و سگ‌هایشان مفید می‌دانستند، احتمال کمتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند.
  • صاحبان سگ که در آپارتمان زندگی می‌کردند، احتمال بیشتری داشتند که سگ‌هایشان چاق باشند.
  • صاحبان سگ که در شغل خود رضایت داشتند، احتمال کمتری داشتند که سگ‌هایشان چاق باشند.

مقایسه چاقی سگ‌ها بین صاحبان زن و مرد

پژوهشگران این تحقیق نتیجه گیری کرده‌اند که روابط مثبت و منفی بین عوامل مختلف با چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان نشان می‌دهد که روابط پویای و پیچیده‌ای بین آن‌ها وجود دارد. آن‌ها همچنین پیشنهاد داده‌اند که برای پیشگیری و درمان چاقی در سگ‌ها، لازم است به نظرات و نگرش صاحبان سگ توجه شود.

پژوهشگران با استفاده از مدل‌های آماری متنوع، رابطه بین عوامل مختلف و چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان را تحلیل کردند. آن‌ها تفاوت‌های معناداری بین کشورهای مختلف در نرخ چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان مشاهده کردند. برخی از نتایج این تحلیل‌ها عبارتند از:

  • صاحبان سگ زن احتمال بیشتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند، به خصوص اگر خود آن‌ها هم چاق بودند.
  • صاحبان سگ مرد احتمال کمتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند، به خصوص اگر خود آن‌ها هم لاغر بودند.
  • صاحبان سگ که در شغل خود رضایت نداشتند، احتمال بیشتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند، به خصوص اگر خود آن‌ها هم چاق بودند.
  • صاحبان سگ که در شغل خود رضایت داشتند، احتمال کمتری داشت که سگ‌هایشان چاق باشند، به خصوص اگر خود آن‌ها هم لاغر بودند.
مشاهده
داستان شگفت‌انگیز هاچیکو؛ سگ وفادار ژاپنی

آلبرتو مونز پریتو و همکارانش در مجله ساینس که بر روی این تحقیق کار کرده‌اند،  تأکید کرده‌اند که لازم است توجه بیشتری به نظرات و نگرش صاحبان سگ درباره چاقی شود. آن‌ها همچنین گفته‌اند که لازم است فعالیت بدنی و تغذیه سالم را در هر دو گروه ترویج کرد. آن‌ها معتقد هستند که روابط پویای و پیچیده بین عوامل مختلف با چاقی در صاحبان سگ و سگ‌هایشان نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

اندازه‌گیری چاقی در سگ‌ها

برای اندازه‌گیری چاقی در سگ‌ها، روش‌های مختلفی وجود دارد. برخی از روش‌های متداول عبارتند از:
نمودار وضعیت بدنی: (BCS)  این روش با لمس و بررسی چربی زیر پوست در نواحی مختلف بدن سگ، میزان چربی بدن را ارزیابی می‌کند. این روش به صورت ۵ یا ۹ نمره‌ای است و نمره‌ای بالاتر نشان‌دهنده چاقی بیشتر است.
نمودار شاخص چربی بدن (BFI) : این روش با استفاده از فرمول‌های ریاضی، میزان چربی بدن را بر اساس وزن، قد و جنس سگ محاسبه می‌کند. این روش به صورت ۱۰۰ نمره‌ای است و نمره‌ای بالاتر نشان‌دهنده چاقی بیشتر است.
پذیرش دوگانه پرتو ایکس: (DXA)  این روش با استفاده از پرتو ایکس، تفکیک مقادیر مختلف بافت‌های بدن (چربی، عضله و استخوان) را در سگ انجام می‌دهد. این روش دقت بالایی دارد، اما نیاز به تجهیزات پیچیده و هزینه زیاد دارد.
پخش دئوتریوم اکسید (D2O) : این روش با تزریق یا خوراندن مقدار کمی از D2O به سگ، مقدار آب در بدن او را تخمین می‌زند. با توجه به اینکه آب در بافت چرب کمتر است، مقدار آب معکوسا با مقدار چربی بدن در ارتباط است. این روش نسبتا دقیق است، اما نیاز به آزمایشگاه و تجزیه نمونه‌های خون دارد.

اندازه‌گیری چاقی سگ با روش BFI

برای محاسبه BFI سگ خود، شما نیاز به دانستن وزن، قد و جنس سگ خود دارید. بعد می‌توانید از فرمول‌های ریاضی استفاده کنید. شما باید ابتدا قد سگ خود را اندازه بگیرید. قد سگ به صورت فاصله بین زانو و گردن سگ در حالت ایستاده تعریف می‌شود. سپس با استفاده از وزن و قد سگ خود، می‌توانید BFI سگ خود را در نمودار پیدا کنید. برای مثال، اگر سگ شما ۱۰ کیلوگرم وزن و ۳۰ سانتی‌متر قد داشته باشد،BFI آن حدود ۲۵ درصد خواهد بود. این نشان می‌دهد که سگ شما وزن طبیعی دارد.
بعضی از منابع ممکن است فرمول‌های ریاضی برای محاسبه BFI ارائه کنند. برای مثال، این فرمول را می‌توانید استفاده کنید:

BFI = (۱۰۰  وزن) / (قد ×)
BFI = (۱۰۰ × ۱۰) / (۳۰ × ۳۰) = ۱۱.۱

این نشان می‌دهد که سگ شما لاغر است. لطفاً توجه داشته باشید که روش‌های مختلف برای محاسبه BFI ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، بهتر است همیشه از منبع یکسان و قابل اعتماد استفاده کنید.

راه‌های کاهش وزن سگ

مهمترین نکته برای لاغر شدن سگ این است که شما باید میزان کالری ورودی را کاهش دهید و میزان فعالیت بدنی را افزایش دهید. برخی نکاتی که می‌توانید برای کاهش وزن سگ انجام دهید عبارت‌اند از:
مقدار غذا را کاهش دهید:  احتمالاً سگ شما نیاز به غذای کمتری از آنچه فکر می‌کنید دارد. راهنمای تغذیه روی بسته‌بندی غذای سگ معمولاً مقدار زیادی را پیشنهاد می‌دهند، بنابراین در نظر داشته باشید که کمتر غذا بدهید. از یک پیمانه اندازه‌گیری برای تعیین دقیق مقدار غذا استفاده کنید.


غذای سالم‌تری انتخاب کنید: غذای سگ شما باید پر از پروتئین و فیبر باشد، چون پروتئین متابولیسم و مصرف انرژی را تحریک می‌کند و فیبر حس سیری را افزایش می‌دهد. همچنین باید کم چرب و کم کربوهیدرات باشد، چون چربی و کربوهیدرات منابع اصلی کالری هستند.
خوراک جانبی و تشویقی‌ها را محدود کنید:  خوراک جانبی و چیزی‌های دم دست در آشپزخانه معمولاً پُرکالری هستند و ممکن است تعادل تغذیه‌ای سگ شما را به هم بزنند. به جای آن، سعی کنید سگ خود را با بازی، توجه و علاقه پاداش دهید.
آب تازه فراوان فراهم کنید:  آب به سگ شما کمک می‌کند تا حس سیر بودن داشته باشد و به عملکرد صحیح بدنش کمک می‌کند. سعی کنید همیشه آب تمیز و تازه در دسترس سگ خود قرار دهید.
فعالیت بدنی را افزایش دهید:  گام اول برای کمک به سگ خود برای لاغر شدن، افزایش شدت و مدت زمان پیاده‌روی روزانه است. تعداد کمی از سگ‌ها به صورت طبیعی در یک سرعت قلب بالاتر قادر به حفظ فعاليت هستند. پس، اگر هيچ يا تقريبأ هيچ فعاليتي نيست، با فواصل كوتاه فعالیت‌های بدنی را بیشتر کنید.

مشاهده
8 نشانه تنهایی پت شما و راه کمک به آنها

راه‌های افزایش فعالیت بدنی سگ

برای افزایش فعالیت بدنی سگ خود، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید. برخی از روش‌های متداول عبارتند از:

پیاده‌روی: پیاده‌روی باید بخشی از روتین روزانه هر سگ باشد تا آن‌ها را جسما و ذهنا سالم نگه دارد. سعی کنید پیاده‌روی‌های خود را متنوع و جذاب کنید. مسیرهای مختلف را امتحان کنید، سگ خود را به اکتشاف دعوت کنید و به آن‌ها اجازه دهید با بوییدن محیط لذت ببرند.

شنا: شنا گزینه‌ای عالی است اگر سگ شما آب را دوست دارد. شنا به سگ شما کمک می‌کند تا عضلات خود را تقویت کند، قلب و ریه‌هایشان را تحریک کند و حرارت بدنش را تنظیم کند.

دویدن: دویدن راهی عالی برای سلامت ماندن با دوست پشمالوی شما است؛ فقط مطمئن شوید که آن‌ها را به آرامی به دویدن عادت دهید. دویدن باعث می‌شود قلب و عضلات سگ شما قوی‌تر شود و همچنین به آن‌ها کمک می‌کند تا اضافه وزن خود را از دست بدهند.

بسکتبال: بسکتبال گزینه‌ای جذاب و سرگرم کننده است که هم شما و هم سگ شما می‌توانید لذت ببرید. بسکتبال به سگ شما کمک می‌کند تا همزمان قدرت، چابکی و هوش خود را تقویت کند. برای بازی بسکتبال، شما نیاز به یک توپ مناسب برای سگ خود دارید. توپ باید اندازه‌ای داشته باشد که سگ شما بتواند آن را در دهان خود بگیرد، اما نه آنقدر کوچک که بخورد یا نفسش را بگیرد. همچنین باید از جنسی باشد که سگ شما نتواند آن را پاره کند. می‌توانید یک حلقه بسکتبال در فضای باز یا درون خانه نصب کنید. حلقه باید به ارتفاع مناسب قرار داده شود، به طوری که سگ شما بتواند با پریدن یا ایستادن روی دو پای عقب، توپ را در آن قرار دهد. سپس شما می‌توانید سگ خود را تشویق کنید تا توپ را به شما بدهد، آن را به حلقه ببرد و یا آن را از حلقه بیرون بیاندازد.

غذای خشک یا تر روی چاقی سگ‌ها اثر دارد؟

غذای خشک یا تر ممکن است اثری بر چاقی سگ داشته باشد اما نه به طور قطعی. مهم‌ترین عامل برای کنترل وزن سگ شما میزان کالری است که سگ شما دریافت و مصرف می‌کند. بنابراین، شما باید به تعادل بین ورودی و خروجی کالری سگ خود توجه کنید. به طور کلی، غذای تر معمولا کمتر از غذای خشک در کربوهیدرات و بالاتر در پروتئین و چربی است. مصرف بالای کربوهیدرات ممکن است منجر به چاقی در سگ‌ها شود، بنابراین بعضی از غذای تر می‌تواند جلوی افزایش وزن را بگیرد و حتی باعث لاغر شدن شود. غذای تر همچنین دارای محتوای آب بالایی است و می‌تواند به سگ‌ها کمک کند تا هیدراته باشند.

مشاهده
چرا سگ غذا نمی‌خورد؟

اما این به این معنی نیست که غذای خشک بد است. غذای خشک هم می‌تواند یک رژیم غذایی متعادل و سالم را فراهم کند، اگر با دقت انتخاب و تغذیه شود. غذای خشک همچنین دارای مزایای دیگری است، مانند:

  • قابل نگهداری: غذای خشک راحت‌تر قابل نگهداری است و نسبت به غذای تر، عمر بالاتری دارد. شما می‌توانید گلوله‌های خشک را در یک ظرف بسته در فضای خشک و خنک نگه دارید.
  • قابل حمل: غذای خشک راحت‌تر قابل حمل است و مناسب برای سفر با سگ شما است. شما نیاز به چیدمان خاص یا سردکننده برای حفظ تازگی آن ندارید.
  • سلامت دندان: گلوله‌های خشک ممکن است به پاکسازی پلاک دندان‌های سگ شما کمک کنند، اگرچه این اثبات نشده است. اما به هر حال، شما همچنان باید به سلامت دهان و دندان سگ خود توجه کنید و آن‌ها را با مسواک و خوراک جانبی مناسب تمیز کنید.

پس، غذای خشک بهتر است یا تر؟ پاسخ این است که هر دو گزینه‌ای مناسبی هستند و مزیت‌های خود را دارند.

درمان چاقی سگ با عمل جراحی

چاقی سگ‌ها ممکن است با عمل جراحی درمان شود اما این روش بسیار نادر و پرخطر است. عمل جراحی برای چاقی سگ‌ها فقط در مواردی که روش‌های دیگر مانند تغییر رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی موثر نبوده یا امکان‌پذیر نباشند، در نظر گرفته می‌شود. عمل جراحی برای چاقی سگ‌ها همچنین ممکن است باعث عوارض جانبی و عود وزن شود.

عمل جراحی برای چاقی سگ‌ها معمولاً شامل قطع یا بستن بخشی از معده یا روده است تا ظرفیت آن‌ها را کاهش دهد و باعث شود که سگ کمتر غذا بخورد و سیرتر شود. این روش مشابه با عمل جراحی برای چاقی در انسان‌ها است، اما به دلایل زیر در سگ‌ها کاربرد کمتری دارد:

خطرات جراحی: هر عمل جراحی خطرات خود را دارد، مانند عفونت، خونریزی، التهاب، پارگی، نارسایی عضو و حتی مرگ. سگ‌های چاق به خصوص در معرض خطرات بالاتر هستند، زیرا دارای مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی هستند.

خطرات پس از جراحی: سگ‌های چاق که عمل جراحی کنند، نیاز به تغذیه و مراقبت‌های خاص دارند. آن‌ها باید غذای خاص با کالری پایین و پروتئین بالا بخورند و به صورت مکرر تست‌های خون و ادرار انجام دهند. همچنین باید از خوردن غذای زیاد یا سخت خودداری کنند، زیرا ممکن است باعث استفراغ، اسهال، تورم شکم، تغذيه نامطلوب و حتي ايست قلبي شود.

خطرات عود وزن: عمل جراحی برای چاقی سگ‌ها همانند داروهای کاهش وزن، فقط یک روش موقت است. اگر سگ شما همچنان غذای پُرکالری بخورد یا فعال نباشد، ممکن است دوباره چاقی برگردد.

خوراکی‌های سالم که به چاقی سگ کمک می‌کند

خوراکی‌هایی وجود دارند که علاوه بر تامین نیازهای بدنی به کاهش وزن سگ‌ها کمک می‌کنند. برخی از آن‌‌ها عبارتند از:

  • تکه‌های هویج: هویج دارای کالری پایین و فیبر بالا است و می‌تواند حس سیری را در سگ افزایش دهد. همچنین به تمیز کردن دندان‌ها و تقویت چشم‌هایش کمک می‌کند.
  • لوبیا سبز: لوبیا سبز نیز دارای کالری پایین و فیبر بالا است و می‌تواند به عنوان یک خوراک جانبی سرگرم کننده برای سگ شما باشد. لوبیا سبز همچنین منبع خوبی از ویتامین‌های A،C و K است..
  • مقدار کمی از گوشت پخته: گوشت پخته مانند گوشت مرغ، بوقلمون یا گوسفند، منبع خوبی از پروتئین است که به تقویت عضلات و متابولیسم سگ شما کمک می‌کند. فقط مطمئن شوید که گوشت را بدون چربی، استخوان، پوست یا ادویه پخته باشید.
  • خوراک جانبی با کالری پایین: بعضی از خوراک جانبی تجاری دارای کالری پایین هستند که در فروشگاه‌های پت‌شاپ موجود هستند.

امیدواریم با خواندن این مقاله به شما کمک کرده باشیم تا سلامت و طول عمر پشمالوترین عضو خانواده شما تضمین شود. خوشحال می‌شویم که تجربیات خود از چاقی سگ را در بخش نظرات برای ما بنویسید.

منابع:

Scientific Reports

researchgate

vcahospitals

semanticscholar

akc

petmd

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

ذخیره پست
پسندیدن