جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

0

عقیم سازی سگ فواید زیادی دارد. چه عقیم کردن سگ ماده و چه اخته کردن سگ نر، این روشی است که دامپزشکان توصیه می‌کنند. زیرا به کاهش رها شدن سگ، جلوگیری از برخی بیماری‌ها و کاهش خطر مشکلات رفتاری کمک می‌کند.